Przejdź do treści

Audit procesu wg VDA 6.7

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Audit procesu wg VDA6.7 dla wyposażenia produkcyjnego (P1 - P8)

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Program szkolenia:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1 Definicje, źródła wymagań, cele
2. Ulokowanie auditu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego
3. Zakres stosowania auditu procesu
4. Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia, ćwiczenia
5. Kwalifikacje auditorów – wymagania minimalne
6. Kodeks auditora
7 Przebieg auditu procesu
7.1 Program auditów / zlecenie auditu, ćwiczenia
7.2 Przygotowanie
7.3 Realizacja: omówienie wybranych pytań z katalogów P2 – P8, ćwiczenia
7.4 Ocena, ćwiczenia
7.5 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools, ćwiczenia
7.6 Działania poauditowe i zakończenie
8 Analiza potencjału (P1)
8.1 Definicje
8.2 Katalog pytań: lista pytań z katalogów P2 – P8
8.3 Ocena
8.4 Klasyfikacja łączna, ćwiczenia
8.5 Interpretacja wyników
8.6 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools
9. Podsumowanie, pytania
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
Wspólne wykonanie próbki auditu dla wybranego przez Klienta procesu wytwarzania


SZKOLENIE OTWARTE: Audit procesu wg VDA6.7 dla wyposażenia produkcyjnego (P1 - P8)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Koszt szkolenia: dla 1 osoby wynosi 1650zł netto, dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy: -10%.

 

Program szkolenia:

1. Definicje, źródła wymagań, cele
2. Ulokowanie auditu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego
3. Zakres stosowania auditu procesu
4. Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia, ćwiczenia
5. Kwalifikacje auditorów – wymagania minimalne
6. Kodeks auditora
7 Przebieg auditu procesu
7.1 Program auditów / zlecenie auditu, ćwiczenia
7.2 Przygotowanie
7.3 Realizacja: omówienie wybranych pytań z katalogów P2 – P8, ćwiczenia
7.4 Ocena, ćwiczenia
7.5 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools, ćwiczenia
7.6 Działania poauditowe i zakończenie
8 Analiza potencjału (P1)
8.1 Definicje
8.2 Katalog pytań: lista pytań z katalogów P2 – P8
8.3 Ocena
8.4 Klasyfikacja łączna, ćwiczenia
8.5 Interpretacja wyników
8.6 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools
9. Podsumowanie, pytania


WARSZTATY: Wdrożenie wewnętrznych auditów procesu wg VDA6.7 u Klienta w zakładzie wraz z wykonaniem próbki auditu procesu

Czas trwania warsztatów: 2 dni

 

Zakres warsztatów:

1. Omówienie najważniejszych wymagań podręcznika VDA6.7, w tym:

 • definicje, cele i źródła wymagań
 • Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia
 • Kwalifikacje auditorów – wymagania minimalne
 • Kodeks auditora
 • Przebieg auditu procesu: program auditu, zlecenie auditu, przygotowanie, realizacja, ocena, prezentacja wyników, działania poauditowe, zakończenie auditu
 • Analiza Potencjałów

2. Opracowanie przykładu Programu Wewnętrznego auditów procesu w formie warsztatów

3. Warsztaty z wewnętrznymi i zewnętrznymi auditorami procesu, analiza wybranych pytań auditowych (P2 – P8) , sposób zadawania pytań, kryteria oceny

4. Wspólne wykonanie próbki auditu dla wybranego przez Klienta procesu wytwarzania


AUDIT WEWNĘTRZNY: Wykonywanie wewnętrznych auditów procesu u Klienta wg metodologii VDA6.7

Czas trwania: 1 – 2 dni

Czas trwania ustalany indywidualnie w zależności od złożoności procesu produkcyjnego oraz tego czy jest to pełny zakres auditu (P2-P8) czy też audit spowodowany reklamacją Klienta lub weryfikacją statusu przygotowań przez wizytą Klienta (wybrane elementy procesów od P2 do P8)

 

Przykładowe możliwości realizacji:

 

 • Wykonywanie wewnętrznych auditów procesu zgodnie z programem/ harmonogramem auditów. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu.

 

 • Wykonywanie wewnętrznych auditów procesu przed wizytą Klienta. Weryfikacja statusu przygotowania. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu

 

 • Uczestnictwo/ wsparcie podczas auditu Klienta, również angielsko lub niemieckojęzycznego

AUDIT ZEWNĘTRZNY: Auditowanie dostawców wg VDA6.7 (również w językach angielskim i niemieckim)

Czas trwania: 1 – 2 dni

Ustalany indywidualnie w zależności od złożoności procesu produkcyjnego i zakresu auditu

 

Przykładowe możliwości realizacji:

 

 • Przeprowadzanie auditów procesu u dostawców, również w językach angielskim i niemieckim. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu

 

 • Przeprowadzanie auditów u potencjalnych dostawców (Analiza Potencjału) w tym w językach angielskim i niemieckim. Wstępna ocena jakościowa kandydatów na dostawców. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu

 

 • Wsparcie merytoryczne przy przeprowadzaniu auditów procesu u dostawców przez auditorów Klienta