Przejdź do treści

Audit warstwowy LPA wg CQI-8

SZKOLENIE OTWARTE: Audit warstwowy LPA (Layered Process Audits) wg CQI-8

Czas trwania: 1 dzień

Koszt szkolenia: dla 1 osoby wynosi 800zł netto, dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy: -10%

 

Program szkolenia:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1. Źródła wymagań do przeprowadzania auditów warstwowych: AIAG CQI-8, CSR
2. Cel i zakres auditów LPA
3. Wartość dodana z wdrożenia auditów warstwowych w organizacji
4. Wybór auditorów wykonujących audity LPA, z uwzględnieniem Specyficznych Wymagań Klientów (CSR)
5. Zasady przygotowywania pytań do auditów
6. Planowanie, wdrażanie i nadzorowanie programu auditów LPA
7. Przeprowadzanie auditów
8. Ocena pytań audytowych, analiza spostrzeżeń auditowych
9. Skuteczność realizowania auditów warstwowych – KPI

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
Wspólne przygotowanie Procedury LPA z uwzględnieniem:
- specyficznych Wymagań Klienta
- ról i odpowiedzialności
- wdrażania i dokumentowania działań korygujących
- Raportowania spostrzeżeń auditowych
- Szkoleń/ wymagań dla auditorów
- Formularzy planowania auditów i checklist


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Audit warstwowy LPA (Layered Process Audits) wg CQI-8

Czas trwania: 1 dzień

 

Program szkolenia:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1. Źródła wymagań do przeprowadzania auditów warstwowych: AIAG CQI-8, CSR
2. Cel i zakres auditów LPA
3. Wartość dodana z wdrożenia auditów warstwowych w organizacji
4. Wybór auditorów wykonujących audity LPA, z uwzględnieniem Specyficznych Wymagań Klientów (CSR)
5. Zasady przygotowywania pytań do auditów
6. Planowanie, wdrażanie i nadzorowanie programu auditów LPA
7. Przeprowadzanie auditów
8. Ocena pytań audytowych, analiza spostrzeżeń auditowych
9. Skuteczność realizowania auditów warstwowych – KPI

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Wspólne przygotowanie Procedury LPA z uwzględnieniem:
- specyficznych Wymagań Klienta
- ról i odpowiedzialności
- wdrażania i dokumentowania działań korygujących
- Raportowania spostrzeżeń auditowych
- Szkoleń/ wymagań dla auditorów
- Formularzy planowania auditów i checklist