Przejdź do treści

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO9001:2015

Cel szkolenia:

 

Zdobycie umiejętności i wiedzy (bazując na normie ISO19011:2018) potrzebnej do prowadzenia wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

 

Zakres szkolenia:

 

 1. Omówienie wybranych terminów i definicji normy ISO9000:2015 oraz ISO19011:2018
 2. Omówienie wybranych wymagań normy ISO9001:2015 pod kątem auditowania, w zakresie:
 • podejścia procesowego i podejścia opartego na ryzyku
 • kontekstu organizacji
 • przywództwa
 • planowania
 • wsparcia
 • działań operacyjnych
 • oceny efektów działania
 • doskonalenia

 

 1. Auditowanie systemów zarządzania wg ISO19011:2018
 • zasady auditowania
 • zarządzanie programem auditów
 • przeprowadzenie auditu
 • kompetencje i ocena auditorów
 • metody auditowania
 • prowadzenie rozmów

 

 1. Wspólne wykonanie próbki auditu w zakresie Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie Klienta – symulacja wewnętrznego auditu:
 • przygotowanie się do auditu, w tym przegląd udokumentowanych informacji
 • przeprowadzenie spotkania otwierającego
 • przeprowadzenie auditu
 • zebranie dowodów z auditu, w tym definiowanie zgodności i niezgodności
 • przeprowadzenie spotkania zamykającego
 • opracowanie raportu z auditu
 • definiowanie działań korekcyjnych, korygujących oraz szans doskonalenia
 • skuteczność działań