Przejdź do treści

Wynajęcia Inżyniera Jakości/ rezydenta/ remote expert z językiem angielskim i niemieckim

Wynajęcie Inżyniera Jakości (rezydenta/ remote expert) z językiem angielskim i niemieckim

Czas trwania: do indywidualnego ustalenia z Klientem

 

Zakres oferty:

Oferta polega na wynajęciu na dany czas lub na konkretny do wykonania projekt Inżyniera Jakości/ rezydenta z językiem angielskim i niemieckim.
Dzięki temu możecie Państwo oddelegować takiej osobie pracę w zakresie typowym dla Inżyniera Jakości, jak na przykład:

  • cykliczne wizytowanie Klientów, m.in. uczestnictwo w spotkaniach typu Sammelauschuss
  • przeprowadzanie wewnętrznych auditów procesu
  • organizowanie i nadzór nad selekcjami w zakładach Klientów
  • Opracowywanie dokumentacji typu Plan Kontroli, instrukcje kontroli, selekcji, reworku
  • PPAP/ EMPB – zatwierdzanie wyrobów i procesów
  • analizowanie problemów jakościowych, definiowanie i wdrażanie działań. Weryfikacja skuteczności wdrożonych działań
  • wizytowanie Klientów, reagowanie na bieżące zgłoszenia Klientów
  • obsługę reklamacji jakościowych (0km i gwarancyjnych) od Klientów
  • zarządzanie reklamacjami do dostawców
  • wizytowanie dostawców, przeprowadzanie auditów procesu u dostawców


Inżynier Jakości posiada m.in. uprawnienia auditora procesu wg VDA6.3 trzeciej strony, auditora produktu wg VDA6.5, Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Produktów - certyfikowane przez VDA-QMC
Szczegóły odnośnie kompetencji Inżyniera Jakości prześlemy na życzenie Klienta drogą mailową.