Przejdź do treści

Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO9001:2015

Czas trwania: 1 dzień

 

Zakres szkolenia:

 

  • Powiązanie normy ISO9001:2015 z ISO9000:2015, w tym omówienie wybranych terminów i definicji
  • Podejście procesowe, schemat procesu i powiązania między jego elementami
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne
  • Ocena efektów działania
  • Doskonalenie