Przejdź do treści

IATF16949:2016

AUDIT WEWNĘTRZNY: Wykonywanie wewnętrznego auditu systemu wg IATF16949 u Klienta w zakładzie

Czas trwania: 1 dzień, 2 dni lub 3 dni w zależności od zakresu auditu

 

Zakres:

 

Na zlecenie Klienta przeprowadzimy wewnętrzny audit systemu na zgodność z wymaganiem standardu IATF16949 oraz Specyficznych Wymagań Klientów (CSR). Również w językach angielskim i niemieckim.

 

Audit może być ukierunkowany na konkretne wymaganie lub wymagania IATF16949 lub też być wykonany w całym zakresie certyfikacji.


Dzięki takiemu podejściu będzie można zweryfikować skuteczność i efektywność wszystkich ustanowionych procesów zgodnie z mapą procesów oraz potencjały do doskonalenia.

 

Audit może być przeprowadzony przez naszego eksperta samodzielnie lub też w ramach zespołu audytującego, w skład którego Klient może wskazać innych wewnętrznych auditorów systemu lub tzw. obserwatorów, dla których będzie to bardzo dobra praktyka na podnoszenie własnych kwalifikacji auditorskich.


AUDIT ZEWNĘTRZNY: Auditowanie dostawców Klienta na zgodność z IATF16949(również w językach angielskim i niemieckim)

Czas trwania: 1 dzień lub 2 dni w zależności od zakresu auditu

 

Zakres:

 

Na zlecenie Klienta przeprowadzimy zewnętrzny audit systemu na zgodność z wymaganiem standardu IATF16949 oraz Specyficznych Wymagań Klientów (CSR). Również w językach angielskim i niemieckim.

 

Audit może być ukierunkowany na konkretne wymaganie lub wymagania IATF16949 lub też być wykonany w całym zakresie certyfikacji.


Dzięki takiemu podejściu będzie można zweryfikować skuteczność i efektywność wszystkich ustanowionych procesów zgodnie z mapą procesów oraz potencjały do doskonalenia.

 

Audit taki będzie przeprowadzony w ramach zespołu audytującego Klienta (np. wspólnie z SQD), w skład którego Klient wskaże innych wewnętrznych auditorów systemu lub tzw. obserwatorów, dla których będzie to bardzo dobra praktyka na podnoszenie własnych kwalifikacji audytorskich.


Rozwój dostawców Klienta w zakresie systemu zarządzania jakością wg IATF16949

Czas trwania: do indywidualnego ustalenia z Klientem

 

Zakres:

 

Na zlecenie Klienta przejmiemy temat rozwoju/ wsparcia w rozwoju danego, konkretnego dostawcy Klienta.
Z racji znajomości języka angielskiego i niemieckiego wsparcie możliwe jest również względem dostawców zagranicznych.
Praca z dostawcą może być całkowicie oddelegowana naszemu ekspertowi bądź też w ramach wspólnej pracy nad dostawcą.

 

Celem może być na przykład:
- wdrożenie wewnętrznych auditów systemu, procesu i produktu
- wdrożenie procesu zatwierdzania procesu i produktu wg PPAP/ VDA2
- zarządzanie dostawcami
- rozwijanie dostawcy z poziomu ISO9001 do IATF16949