Przejdź do treści

Wymagania dotyczące auditowania wg ISO19011:2018

SZKOLENIE OTWARTE: Wymagania dotyczące auditowania wg ISO19011:2018

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Koszt szkolenia: dla 1 osoby wynosi 700zł netto, dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy: -10%

 

Program szkolenia:

1. Cel i zakres normy ISO19011:2018
2. Terminy i definicje związane z zarządzaniem jakością
3. Rodzina norm ISO serii 9000 oraz powiązanie ich z normą ISO19011
4. Definicje, rodzaje i cele auditów, z uwzględnieniem wymagań IATF16949
5. Wymagania względem auditorów wg ISO19011, IATF16949
6. Zarządzanie kompetencjami auditorów z uwzględnieniem specyficznych wymagań Klientów (CSR), VDA6.3 oraz VDA6.5
7. Zarządzanie programem auditów, ustalanie celów
7.1 Tworzenie programu auditów z uwzględnieniem ryzyk i szans
7.2 Odpowiedzialność i kompetencje osoby zarządzającej programem auditów
7.3 Zespół auditujący, jego członkowie, wytyczne, a także specyficzne wymagania dla auditowania procesów specjalnych (na przykładzie wymagań CQI-23)
7.4 Monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu auditów
8. Przeprowadzanie auditów
8.1 Przygotowanie do auditu, przegląd niezbędnych udokumentowanych informacji jako dane wejściowe do auditu
8.2 Plan auditu
8.3 Ustalenie szczegółów ze stroną auditowaną
8.4 Przeprowadzenie spotkania otwierającego, zasady
8.5 Przeprowadzenie auditu, zbieranie dowodów na spełnienie wymagań, przegląd udokumentowanych informacji podczas auditu, ocena
8.6 Opracowanie ustaleń z auditu
8.7 Przeprowadzenie spotkania zamykającego, podsumowanie, dalsze działania, zamknięcie auditu


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Wymagania dotyczące auditowania wg ISO19011:2018. Warsztaty dla wewnętrznych auditorów systemu, procesu i produktu

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Program szkolenia:

DZIEŃ 1: CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1. Cel i zakres normy ISO19011:2018
2. Terminy i definicje związane z zarządzaniem jakością
3. Rodzina norm ISO serii 9000 oraz powiązanie ich z normą ISO19011
4. Definicje, rodzaje i cele auditów, z uwzględnieniem wymagań IATF16949
5. Wymagania względem auditorów wg ISO19011, IATF16949
6. Zarządzanie kompetencjami auditorów z uwzględnieniem specyficznych wymagań Klientów (CSR), VDA6.3 oraz VDA6.5
7. Zarządzanie programem auditów, ustalanie celów
7.1 Tworzenie programu auditów z uwzględnieniem ryzyk i szans
7.2 Odpowiedzialność i kompetencje osoby zarządzającej programem auditów
7.3 Zespół auditujący, jego członkowie, wytyczne, a także specyficzne wymagania dla auditowania procesów specjalnych (na przykładzie wymagań CQI-23)
7.4 Monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu auditów
8. Przeprowadzanie auditów
8.1 Przygotowanie do auditu, przegląd niezbędnych udokumentowanych informacji jako dane wejściowe do auditu
8.2 Plan auditu
8.3 Ustalenie szczegółów ze stroną auditowaną
8.4 Przeprowadzenie spotkania otwierającego, zasady
8.5 Przeprowadzenie auditu, zbieranie dowodów na spełnienie wymagań, przegląd udokumentowanych informacji podczas auditu, ocena
8.6 Opracowanie ustaleń z auditu
8.7 Przeprowadzenie spotkania zamykającego, podsumowanie, dalsze działania, zamknięcie auditu


DZIEŃ 2: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
Wspólne wykonanie próbki auditu:
- systemu (na zgodność z wymaganiem IATF16949),
- procesu (na zgodność z wymaganiem VDA6.3),
- produktu (na zgodność z wymaganiem VDA6.5).