Przejdź do treści

Audit procesu wg VDA 6.3

SZKOLENIE OTWARTE: Audit procesu wg VDA6.3 dla wyrobów materialnych (P1 - P7)

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Koszt szkolenia: dla 1 osoby wynosi 1000zł netto. Dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy -10%.

 

Program szkolenia:

1 Definicje, źródła wymagań, cele
2. Ulokowanie auditu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego
3. Zakres stosowania auditu procesu
4. Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia, ćwiczenia
5. Kwalifikacje auditorów – wymagania minimalne
6. Kodeks auditora
7 Przebieg auditu procesu
7.1 Program auditów / zlecenie auditu, ćwiczenia
7.2 Przygotowanie
7.3 Realizacja: omówienie wybranych pytań z katalogów P2 – P7, przykłady rozszerzeń katalogów pytań o wymagania Klienta oraz własne wymagania firmy, ćwiczenia
7.4 Ocena, ćwiczenia
7.5 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz raportu excelowego, ćwiczenia
7.6 Działania poauditowe i zakończenie
8 Analiza potencjału (P1)
8.1 Definicje
8.2 Katalog pytań: lista pytań z katalogów P2 – P7
8.3 Ocena
8.4 Klasyfikacja łączna, ćwiczenia
8.5 Interpretacja wyników
8.6 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz omówienie raportu excelowego
9. Podsumowanie, pytania


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Audit procesu wg VDA6.3 dla wyrobów materialnych (P1 - P7)

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Program szkolenia:

CZEŚĆ TEORETYCZNA:

1 Definicje, źródła wymagań, cele

2 Ulokowanie auditu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego

3 Zakres stosowania auditu procesu

4 Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia, ćwiczenia

5 Kwalifikacje auditorów – wymagania minimalne

6 Kodeks auditora

7 Przebieg auditu procesu

7.1 Program auditów / zlecenie auditu, ćwiczenia

7.2 Przygotowanie

7.3 Realizacja: omówienie wybranych pytań z katalogów P2 – P7, przykłady rozszerzeń katalogów pytań o wymagania Klienta oraz własne wymagania firmy, ćwiczenia

7.4 Ocena, ćwiczenia

7.5 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz raportu excelowego, ćwiczenia

7.6 Działania poauditowe i zakończenie

8 Analiza potencjału (P1)

8.1 Definicje

8.2 Katalog pytań: lista pytań z katalogów P2 – P7

8.3 Ocena

8.4 Klasyfikacja łączna, ćwiczenia

8.5 Interpretacja wyników

8.6 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz omówienie raportu excelowego

9. Podsumowanie, pytania

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Wspólne wykonanie próbki auditu dla wybranego przez Klienta procesu wytwarzania


SZKOLENIE OTWARTE: Audit procesu wg VDA6.3 dla usług (D2 - D7)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Koszt szkolenia:dla 1 osoby wynosi 1000zł netto, dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy -10%.

 

Program szkolenia:

1 Definicje, źródła wymagań, cele
2. Ulokowanie auditu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego
3. Zakres stosowania auditu procesu
4. Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia, ćwiczenia
5. Kwalifikacje auditorów – wymagania minimalne
6. Kodeks auditora
7 Przebieg auditu procesu
7.1 Program auditów / zlecenie auditu, ćwiczenia
7.2 Przygotowanie
7.3 Realizacja: omówienie wybranych pytań z katalogów D2 – D7, przykłady rozszerzeń katalogów pytań o własne wymagania firmy, ćwiczenia
7.4 Ocena, ćwiczenia
7.5 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz raportu excelowego, ćwiczenia
7.6 Działania poauditowe i zakończenie
8 Podsumowanie, pytania


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Audit procesu wg VDA6.3 dla usług (D2 - D7)

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Program szkolenia:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1 Definicje, źródła wymagań, cele
2. Ulokowanie auditu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego
3. Zakres stosowania auditu procesu
4. Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia, ćwiczenia
5. Kwalifikacje auditorów – wymagania minimalne
6. Kodeks auditora
7 Przebieg auditu procesu
7.1 Program auditów / zlecenie auditu, ćwiczenia
7.2 Przygotowanie
7.3 Realizacja: omówienie wybranych pytań z katalogów D2 – D7, przykłady rozszerzeń katalogów pytań o własne wymagania firmy, ćwiczenia
7.4 Ocena, ćwiczenia
7.5 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz raportu excelowego, ćwiczenia
7.6 Działania poauditowe i zakończenie
8 Podsumowanie, pytania


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
Wspólne wykonanie próbki auditu dla wybranej przez Klienta usługi


WARSZTATY: Wdrożenie wewnętrznych auditów procesu wg VDA6.3 u Klienta w zakładzie wraz z wykonaniem próbki auditu procesu

Czas trwania warsztatów: 2 dni

 

Zakres warsztatów:

 

1. Omówienie najważniejszych wymagań podręcznika VDA6.3, w tym:

 • definicje, cele i źródła wymagań
 • Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia
 • Kwalifikacje auditorów – wymagania minimalne
 • Kodeks auditora
 • Przebieg auditu procesu: program auditu, zlecenie auditu, przygotowanie, realizacja, ocena, prezentacja wyników, działania poauditowe, zakończenie auditu
 • Analiza Potencjałów

2. Opracowanie przykładu Programu Wewnętrznego auditów procesu w formie warsztatów.

 

3. Warsztaty z wewnętrznymi i zewnętrznymi auditorami procesu, analiza wybranych pytań auditowych (P2 – P7) , sposób zadawania pytań, kryteria oceny

 

4. Wspólne wykonanie próbki auditu dla wybranego przez Klienta procesu wytwarzania


AUDIT WEWNĘTRZNY: Wykonywanie wewnętrznych auditów procesu u Klienta wg metodologii VDA6.3

Czas trwania:1 – 2 dni
Ustalany indywidualnie w zależności od złożoności procesu produkcyjnego oraz tego czy jest to pełny zakres auditu (np. audit produkcji seryjnej P5-P7) czy też audit spowodowany reklamacją Klienta lub weryfikacją statusu przygotowań przez wizytą Klienta

 

 

Przykładowe możliwości realizacji:

 

 • Wykonywanie wewnętrznych auditów procesu zgodnie z programem/ harmonogramem auditów. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu.

 

 • Wykonywanie wewnętrznych auditów procesu przed wizytą Klienta. Weryfikacja statusu przygotowania. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu

 

 • Uczestnictwo/ wsparcie podczas auditu Klienta, również angielsko lub niemieckojęzycznego

AUDIT ZEWNĘTRZNY: Auditowanie dostawców wg VDA6.3 (również w językach angielskim i niemieckim)

Czas trwania: 1 – 2 dni

Ustalany indywidualnie w zależności od złożoności procesu produkcyjnego i zakresu auditu

 

 

Przykładowe możliwości realizacji:

 

 • Przeprowadzanie auditów procesu u dostawców, również w językach angielskim i niemieckim. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu

 

 • Przeprowadzanie auditów u potencjalnych dostawców (Analiza Potencjału) w tym w językach angielskim i niemieckim. Wstępna ocena jakościowa kandydatów na dostawców. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu

 

 • Wsparcie merytoryczne przy przeprowadzaniu auditów procesu u dostawców przez auditorów Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Auditor procesu VDA6.3

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Zakres szkolenia:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1. Cel i zakres podręcznika VDA6.3

2. Wymagania IATF16949 w zakresie auditu procesu

3. Różnice między auditami systemu, procesu i produktu, ćwiczenia

4. Ulokowanie auditu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego, ćwiczenia

5. Wymagania względem auditorów procesu wg IATF16949, VDA6.3 oraz ISO19011

5.1 Kompetencje auditorów, cechy osobiste, wiedza i umiejętności

5.2 Kodeks auditorów

5.3 Kryteria oceny auditora

5.4 Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji auditora

6. Analiza ryzyka na podstawie modelu żółwia, ćwiczenia

7. Przebieg auditu procesu:

7.1 Program auditu, ćwiczenia

7.2 Zlecenie auditu, ćwiczenia

7.3 Plan auditu, ćwiczenia

7.4 Spotkanie otwierające, realizacja

7.5 Ocena, ćwiczenia

7.6. Prezentacja wyników, spotkanie zamykające, ćwiczenia

7.7. Działania poauditowe i zakończenie

8. Omówienie katalogu pytań do auditu procesu:

8.1 Zarządzanie projektem – P2

8.2 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu – P3

8.3 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu – P4

8.4 Zarządzanie dostawcami – P5

8.5 Analiza procesu – produkcja – P6

8.6 Obsługa Klienta, zadowolenie Klienta, serwis – P7

8.7 Analiza potencjału – P1

8.8 Ćwiczenia

9. Rozszerzenia pytań z katalogu o własne wymagania, ćwiczenia

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Wspólne wykonanie próbki auditu na wybranym przez Klienta procesie wytwarzania

 

10. Test pisemny

11. Podsumowanie


SZKOLENIE OTWARTE: Auditor procesu VDA6.3

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Koszt szkolenia: dla 1 osoby wynosi 1000zł netto. Dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy -10%

 

Zakres szkolenia:

1. Cel i zakres podręcznika VDA6.3

2. Wymagania IATF16949 w zakresie auditu procesu

3. Różnice między auditami systemu, procesu i produktu, ćwiczenia

4. Ulokowanie auditu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego, ćwiczenia

5. Wymagania względem auditorów procesu wg IATF16949, VDA6.3 oraz ISO19011

5.1 Kompetencje auditorów, cechy osobiste, wiedza i umiejętności

5.2 Kodeks auditorów

5.3 Kryteria oceny auditora, ocena auditora

5.4 Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji auditora

6. Analiza ryzyka na podstawie modelu żółwia, ćwiczenia

7. Przebieg auditu procesu:

7.1 Program auditu, ćwiczenia

7.2 Zlecenie auditu, ćwiczenia

7.3 Plan auditu, ćwiczenia

7.4 Spotkanie otwierające, realizacja

7.5 Ocena, ćwiczenia

7.6. Prezentacja wyników, spotkanie zamykające, ćwiczenia

7.7. Działania poauditowe i zakończenie

8. Omówienie katalogu pytań do auditu procesu:

8.1 Zarządzanie projektem – P2

8.2 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu – P3

8.3 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu – P4

8.4 Zarządzanie dostawcami – P5

8.5 Analiza procesu – produkcja – P6

8.6 Obsługa Klienta, zadowolenie Klienta, serwis – P7

8.7 Analiza potencjału – P1

8.8 Ćwiczenia

9. Rozszerzenia pytań z katalogu o własne wymagania, ćwiczenia

10. Test pisemny

11. Podsumowanie