Przejdź do treści

Audit procesu wg VDA6.3:2023

OUTSOURCING: Wykonywanie wewnętrznych auditów procesu wg VDA6.3

Czas trwania:1 – 2 dni
Ustalany indywidualnie w zależności od złożoności procesu produkcyjnego oraz tego czy jest to audit w zakresie rozwoju (P2 - P4) czy w zakresie produkcji seryjnej (P5 - P7).

 

 

Przykładowe możliwości realizacji:

 

 • Wykonywanie wewnętrznych auditów procesu zgodnie z programem auditów. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu.
 • Wykonanie auditu procesu przed wizytą Klienta. Weryfikacja statusu przygotowania. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu
 • Uczestnictwo/ wsparcie podczas auditu Klienta, również angielsko- lub niemieckojęzycznego
 • Warsztaty auditorskie z wewnętrznymi auditorami

Realizacja auditów w aplikacji VDA Analysis tool.


OUTSOURCING: Auditowanie dostawców wg VDA6.3 (również w językach EN i DE)

Czas trwania: 1 – 2 dni

Ustalany indywidualnie w zależności od złożoności procesu produkcyjnego i zakresu auditu

 

 

Przykładowe możliwości realizacji:

 

 • Przeprowadzanie auditów procesu u dostawców w zakresie rozwoju (P2-P4) oraz serii (P5-P7), również w językach angielskim i niemieckim. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu
 • Przeprowadzanie auditów u potencjalnych dostawców, tzw. kandydatów w zakresie P1 (Analiza Potencjału) w tym w językach angielskim i niemieckim. Wstępna ocena jakościowa kandydatów na dostawców. Wnioski, wykonanie i zaprezentowanie raportu z auditu
 • Wsparcie merytoryczne przy przeprowadzaniu auditów procesu u dostawców
 • Warsztaty auditorskie z dostawcą

Realizacja auditów w aplikacji VDA Analysis tool.


WARSZTATY VDA6.3: Wdrożenie wewnętrznych auditów procesu u Klienta w zakładzie wraz z wykonaniem próbki auditu procesu

Czas trwania warsztatów: 2 dni

 

Zakres warsztatów:

 

 • Opracowanie wewnętrznego programu auditów procesu w formie warsztatów
 • Warsztaty z wewnętrznymi auditorami i / lub auditorami dostawców, analiza wybranych pytań (P2 – P7) ,sposób zadawania pytań, kryteria oceny, dobre praktyki auditorskie, zarządzanie sytuacjami konfliktowymi, wymiana doświadczeń w auditowaniu, przeprowadzene symulowanyc scenek auditorskich
 • Wspólne wykonanie próbki auditu na wybranym przez Klienta procesie wytwarzania
 • Wnioski

Realizacja auditów w aplikacji VDA Analysis tool.